Het Vereenigingsgebouw

Lidmaatschap

Elke inwoner van het Woold kan lid worden van de vereniging “Het Vereenigingsgebouw Juliana” en heeft hierdoor stemrecht en de mogelijkheid om voorstellen te doen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Aan het lidmaatschap zitten momenteel geen kosten verbonden. Het lidmaatschap eindigt automatisch door verhuizing uit het Woold. Tevens kan een lid zijn lidmaatschap opzeggen door dit te melden bij het bestuur. Wilt u lid worden van de vereniging of meer info ontvangen kunt u contact opnemen met de secretaris. (secretariaat@gebouwwoold.nl)

 

Geschiedenis

In 1928 is de vereniging opgericht en is Het Vereenigingsgebouw Juliana gebouwd. In de eerste statuten, die op 19 mei 1928 bij koninklijk besluit werden goedgekeurd, wordt de doelstelling als volgt omschreven: a. Het vieren van den verjaardag van Hare Majesteit onze Koningin, b. Het houden van nuttige en aangename samenkomsten en c. Het exploiteeren van een door de vereeniging te stichten gebouw op een terrein dat bij de vereeniging in erfpacht of eigendom is. Aan deze doelstelling is in 75 jaar niet veel gewijzigd.

 

Eerste steenlegging uitbreiding danszaal op 25 mei 1957
Uiteraard is “ut gebouw” – zo genoemd in de Wooldse volksmond – in de loop der jaren vele malen verbouwd en vergroot, maar het voorste gedeelte (het oorspronkelijk gebouw) is nog in authentieke staat en is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.

 

Nog steeds worden vele activiteiten gehouden door de Wooldse verenigingen, worden er bruiloften en andere familiefeestjes gegeven. Ook organiseert de vereniging zelf nog steeds het school- en volksfeest (hét jaarlijkse Wooldse hoogtepunt). Andere meer recentere activiteiten in en rond het gebouw zijn o.a. disco’s voor de jeugd,  “senioren”-disco’s en een optredens van Bökkers en de Kisjeskearls. In het verleden waren er optredens van Normaal (in oude bezetting).