LEADER aanvraag

Het project is op 30 november 2018 afgerond! Alle voorgenomen activiteiten zoals aangekondigd en beschreven in het Leader projectplan zijn uitgevoerd. Wij zijn ontzettend blij met het eindresultaat en willen iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft dan ook heel erg bedanken.

De werkgroep DOEN (Duurzaam Ondernemen en Noaberschap) heeft in opdracht van het bestuur van Verenigingsgebouw Juliana een voorstel ingediend om subsidie te verkrijgen om de veiligheid rondom het gebouw te verbeteren, een terras aan te leggen en om een nieuwe WC wagen te bouwen. Begin november hebben we het fantastische nieuws ontvangen dat we € 60.000 euro subsidie krijgen om alle plannen uit te voeren. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van het bestuur in vervulling. Op 28 november jl. is dan ook de eerder toegezegde, bijzondere ledenvergadering gehouden waar de plannen aan de toehoorders zijn uitgelegd. Tijdens de stemming bleek dat er 67 voorstanders waren en dat er twee personen waren die zich niet konden vinden in de voorgestelde verbeteringen. Heel fijn om te merken dat er zo veel mensen enthousiast en positief zijn over deze nieuwe initiatieven!

De voorwaarde van deze subsidie is dat er een eigen bijdrage wordt verwacht. In de praktijk betekent dit dat er € 30.000 euro moet worden opgebracht. Het verenigingsgebouw heeft deze middelen niet zelf en daarom hopen we op de steun van de Wooldse gemeenschap.

Een van de acties die we gaan doen is “laat het gebouw niet zitten”. Met deze crowdfunding actie kun je voor € 50, – een van de stoelen die in het gebouw staan, kopen. Indien je dat wenst dan komt je naam op deze stoel te staan! Ook is het mogelijk om een eigen biertray te krijgen. Deze is al beschikbaar voor € 25, – per tray. Wil jij met de vriendengroep een eigen statafel? Ook dat is mogelijk. Voor € 250, – sta jij straks op het Wooldse feest aan jullie eigen tafel.

Met de stoelenverkoop kunnen we een mooi bedrag ophalen maar dan zijn we er nog niet. Sta je ook sympathiek tegenover al deze verbeteringen van en bij verenigingsgebouw Juliana en wil je een vrije gift doneren?

Ook dit wordt enorm op prijs gesteld en deze bijdrage is onder vermelding van vrije gift, welkom op rekeningnummer NL 63 RABO 0371272920

Wil je niet wachten tot de jubileum avond en nu al vast je stoel, biertray of statafel veilig stellen? Maak dan, op bovenstaand bankrekeningnummer het betreffende bedrag over onder vermelding van crowdfunding. Zodra het bedrag binnen is nemen we contact met je op om de details te bespreken.

We gaan de aanleg van het terras en de nieuwe bestrating uitvoeren met vrijwilligers. Ook zal het interieur opgefrist worden en ook hiervoor zoeken we nog schilders die op vrijwillige basis willen meehelpen. Er hebben zich al diverse vrijwilligers gemeld maar we kunnen nog meer mensen gebruiken. Tijdens de jubileum feest avond op 27 januari a.s. kun je je hiervoor opgeven bij de informatiestand  in de zaal. Wil je je nu al vast opgeven? Hartstikke mooi! Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

April 2018 persbericht

Nieuw elan in het Woold

Afgelopen week werd door Wim ter Maat en Peter Blaauwehand van de gemeente Winterswijk symbolisch de eerste steen gelegd van het nieuwe terras van Verenigingsgebouw Juliana in het Woold. Een trotse bestuursvoorzitter Bert Kruisselbrink legt uit dat Leader Achterhoek subsidie van € 60.000 voor nieuw elan in het Woold zorgt. “ Het is fantastisch om te zien dat we nu de mogelijkheid hebben om ons verenigingsgebouw nog aantrekkelijker te maken! Moet je toch eens kijken wat een prachtig terras”, lacht Kruisselbrink. Als vrijwillig bestuur zijn we dan ook ontzettend blij en vereerd met alle steun en inzet, die we voor een groot deel belangeloos, van onze toeleveranciers en van Wooldse inwoners krijgen.

De subsidie stelt ons ook in de gelegenheid om de veiligheid bij de ingang te verbeteren en ons interieur te upgraden. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers hard aan het werk om een nieuwe WC wagen te bouwen. Zonder Leader Achterhoek hadden wij niet de mogelijkheid gehad om deze grootschalige verbeteringen door te voeren. Doordat we nu een terras kunnen bieden, merken we al een toename in het aantal nieuwe activiteiten dat hier voor en door bewoners wordt georganiseerd. Bert Kruisselbrink vat het krachtig samen; “En dat is nu net waar we met het Verenigingsgebouw Juliana voor staan’’!

Onderschrift beeld
Bert Kruisselbrink, Wim ter Maat en Peter Blaauwebaard op het nieuwe terras van Verenigingsgebouw Juliana

 

Website mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

 

Het project is op 30 november 2018 afgerond! Alle voorgenomen activiteiten zoals aangekondigd en beschreven in het Leader projectplan zijn uitgevoerd. Wij zijn ontzettend blij met het eindresultaat en willen iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft dan ook heel erg bedanken.